Arabic English Russian Thai
Payment Methods

ชุดประกอบประตูอัตโนมัติครอบจักรวาล

อุปกรณ์เสริม และ อาหลั่ย

ระบบควบคุมการส่งสัญญาณ

Eagle 6

ระบบการเคลื่อนครอบจักรวาลโดยใช้คลื่นสั้น
ระยะการตรวจจับ กว้าง 4 เมตร ลึก 2 เมตร
ความสูงของการติดตั้ง สูงสุด 3 เมตร
ผิวหน้าของการติดตั้ง กว้าง 120 ม.ม x 80 ม.ม x ลึก 50 ม.ม
มีให้เลือก สีเงิน และสีดำ

SSP-R1 Supersensor

การรวมของระบบปฏิบัติการและความปลอดภัยของการสัมผัส
ประตู เรียนรู้เทคนิคของความปลอดภัย
ระยะการตรวจจับ กว้าง 3 ลึก 2.5
ความสูงของการติดตั้ง สูงสุด 3.2 เมตร
ผิวหน้าของการติดตั้ง กว้าง 230 ม.ม x 66 ม.ม x ลึก 33 ม.ม
มีให้เลือก สีเงิน และสีดำ
ระบบสัมผัสด้วยเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา

Rathm

ระบบควบคุม ไออาร์สำหรับการใช้ภายในอาคาร
ระยะการตรวจจับ กว้าง 1.5 ลึก 1
ความสูงของการติดตั้ง สูงสุด 2.3 เมตร
ผิวหน้าของการติดตั้ง กว้าง 210 ม.ม x 72 ม.ม x ลึก 33 ม.ม
มีให้เลือก สีเงิน

Clone Eye

ระบบสัมผัสคลื่นสั้นครอบจักรวาล
ระยะการตรวจจับ กว้าง 4 ลึก 3
ความสูงของการติดตั้ง สูงสุด 3 เมตร
ผิวหน้าของการติดตั้ง กว้าง 160 ม.ม x 65 ม.ม x ลึก 40 ม.ม
มีให้เลือก สีเงิน

HR-94D

การรวมของระบบปฏิบัติการและความปลอดภัยของการสัมผัส
ระยะการตรวจจับ กว้าง 2 ลึก 1.5
ความสูงของการติดตั้ง สูงสุด 3 เมตร
ผิวหน้าของการติดตั้ง กว้าง 210 ม.ม x 65 ม.ม x ลึก 30 ม.ม
มีให้เลือก สีเงิน และสีดำ

HR-96

การรวมของระบบปฏิบัติการและความปลอดภัยของการสัมผัส
ระยะการตรวจจับ กว้าง 2 ลึก 1.5
ความสูงของการติดตั้ง สูงสุด 3 เมตร
ผิวหน้าของการติดตั้ง กว้าง 210 ม.ม x 65 ม.ม x ลึก 30 ม.ม
มีให้เลือก สีเงิน และสีดำ

HR-98

การรวมของระบบปฏิบัติการและความปลอดภัยของการสัมผัส
ระยะการตรวจจับ กว้าง 6 ลึก 4
ความสูงของการติดตั้ง สูงสุด 4 เมตร
ผิวหน้าของการติดตั้ง กว้าง 260 ม.ม x 75 ม.ม x ลึก 43 ม.ม
มีให้เลือก สีเงิน และสีดำ

HR-100

การรวมของระบบปฏิบัติการและความปลอดภัยของการสัมผัส
ระบบส่งสัญญารเพื่อความปลอดภัยเพื่อรองรับสำหรับผู้เดินเท้าทั่วไป
ระยะการตรวจจับ กว้าง 3 ลึก 3
ความสูงของการติดตั้ง สูงสุด 3 เมตร
ผิวหน้าของการติดตั้ง กว้าง 230 ม.ม x 70 ม.ม x ลึก 44 ม.ม
มีให้เลือก สีเงิน และสีดำ

MicroHead 8

ระบบสัมผัสคลื่นสั้น สำหรับประตูอัตโนมัติที่รองรับการเข้าหรือการออก หรือทั้ง
การเข้าและการออก
พื้นที่การจับการเคลื่อนไหวแนวกว้าง กว้าง 4 เมตร ลึก 2 เมตร
พื้นที่การจักการเคลื่อนไหวแนวแคบ กว้าง 2 เมตร ลึก 2.5 เมตร
ความสูงของการติดตั้ง สูงสุด 3 เมตร
ผิวหน้าของการติดตั้ง กว้าง 80 ม.ม x 60 ม.ม x ลึก 55 ม.ม
มีให้เลือก และสีดำ

ระบบความปลอดภัยการส่งสัญญาณ

HR-97

จุดตัดสัญญาณนิรภัยด้านข้างประตูเลื่อน , จุดตัดสัญญาณนิรภัยเหนือศรีษะ (mat logic)
ระยะการตรวจจับ กว้าง 3 เมตร ลึก 2.5 เมตร
ความสูงของการติดตั้ง สูงสุด 3 เมตร
ผิวหน้าของการติดตั้ง ขนาดกว้าง 260 มิลลิเมตร x สูง 75 มิลลิเมตร x ลึก 43 มิลลิเมตร
มีให้เลือก สีเงิน และสีดำ

AYS

ลำแสงนิรภัย
ผิวหน้าระดับเดียวกัน
ระบบปฏิบัติการสำหรับ AS50 และ AS100

P10

ลำแสงนิรภัย
ระบบความปลอดภัยของลำแสงสำหรับประตูอัตโนมัติ และอื่น ๆ

SK-10DA

ลำแสงนิรภัย
ระบบความปลอดภัยของลำแสงสำหรับประตูอัตโนมัติ และอื่น ๆ

HZC-CS-BC

ระบบสัมผัสอุลตร้าโซนิค
การเคลื่อนและเลื่อน จากระบบปลอดภัยสัมผัสด้วยการจับความเคลื่อนไหว สามมิติ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการระบบการเรียนและการจดจำ

HR-95

การรวมของระบบปฏิบัติการและความปลอดภัยของการสัมผัส
ระยะการตรวจจับ กว้าง 2 ลึก 1.5
ความสูงของการติดตั้ง สูงสุด 3 เมตร
ขนาด, มิลลิเมตร กว้าง 253 ม.ม x 60 ม.ม x 51 ม.ม
มีให้เลือก และสีดำ

HR-82

การรวมของระบบปฏิบัติการและความปลอดภัยของการสัมผัส
ระยะการตรวจจับ กว้าง 3 เมตร ลึก 1.8 เมตร
ความสูงของการติดตั้ง ตั้งแต่ 2 - 4 เมตร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดช่อง(รู)ของการติดตั้ง 126-130 มิลลิเมตร
ความลึกของระบบสัมผัส 65 มิลลิเมตร
มีให้เลือก สีเงิน และสีดำ
 ฉ 2008 AUTODOORS automatic doors       สงวนลิขสิทธิ์       Hosted by ProFi Studio